Hévízské léčivé jezero, osvěžující tělo i duši, je největším biologicky aktivním přírodním termálním jezerem světa. Necháme se celý den nadnášet léčivými proudy mezi plujícími lekníny, navštívíme wellness a domů se vrátíme jako znovuzrození.

JEZERO HÉVÍZ

Je největším biologicky aktívním přírodním jezerem s léčivou termální vodou na světe. Je obklopeno 50 ha lesem, který zaručuje neobvyklé a jedinečné mikroklima. Teplota vody jezera je výsledkem smíšení studených a teplých pramenů vyvírajících z hloubky země. V létě dosahuje teplotu 33-35°C, v zimě 26-28°C v závislosti od počasí. Vydatnost pramene o teplotě 40°C, vyvírajícího z podvodní jeskyně, je 410 l za sekundu, díky čemu se voda v jezeře vymění za 3,5 dne. Voda je stále čerstvá a čistá. Vliv léčebných procedur v Hévízi je komplexní, nakolik důležitou roli zde sehrává teplota vody a její chemické složení, bahno, vzduch, radioaktivní záření a podnebí. Voda je hydrokarbonátová, s obsahem síry, jemně radioaktívní a obsahuje vápník a hořčík. Jezero Hévíz je geologická rarita. Všechny termální jezera s teplou vodou na světě leží ve vulkanické vystýlce, koryto jezera Hévíz má však rašelinovité dno. Voda s obsahem vápníku a hořčíku chudá na prach a alergeny je bohatá na aniony bikarbonátu.

Nenapodobitelná léčivá síla vody, která za to vděčí vysoké koncentraci minerálních látek, se využívá kromě léčení nemocí pohybového ústrojí také na léčení řad dalších nemocí. Voda působí blahodárně i na hladinu estrogénů, čímž je účinná při léčbě ženských nemocí. Hydrostatický tlak a různorodé pohyby při koupání jsou ideální i pro oběhový systém. Léčivý pramen vyvírá z rašelinového dna hrubého 7 metrů. Vyplavují se z něho vzácné sloučeniny.

Léčivé bahno na bázi rašeliny, podobně jako léčivé jezero, je světovým unikátem. Bahno se skládá z 80% neorganických a 20% organických látek. Z minerálů převažuje vápník, tvoří až 60% sušin. Drsná křišťálová struktura drobných částic kvarcu a živic působí blahodárně na kůži. Chemický rozbor bahna vykázal různé sloučeniny vápníku, sodíku, hořčíku, silícia, železa, hliníku, sulfátu titanu, hydrokarbonátu, chloridu a jodidu. Soli radia a redukované sloučeniny síry jsou vzácnými faktory při léčbě. Účinky solí radia podporují a zvyšují látkovou výměnu, podporují správné fungování žláz, působí blahodárně na nervovou soustavu a nastartují léčebný proces správným směrem. Obsah radonu zdejšího bahna je nejvyšší ze všech bahen celé krajiny.

Cena 1.500 Kč zahrnuje přepravu autobusem, služby technického doprovodu, nezahrnuje cestovní pojištění a vstupné do lázní. Cena vstupného: celodenní vstupné 5200 HUF (cca 450 Kč), vstupné na 3 hodiny 3000 HUF (cca 250 Kč). Vstupenky si zakoupíte dle aktuálního ceníku přímo v lázních. Možná prohlídka města a nákupy.

Odjezd ráno ve 4.00 hodiny. Příjezd do termálních lázní cca 10.00 hodin. Osobní volno, pobyt v lázních 7 hodin. Návrat do půlnoci.

TERMÍN: 10.8.2019