Pavel Janovec

0

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

03

Úno 2019

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je: Jarda Pilnaj , se sídlem : Pod nádražím 281, 411 72 Hoštka

Zpracovatel osobních údajů
Zpracovatelem osobních údajů je: Jarda Pilnaj , se sídlem : Pod nádražím 281, 411 72 Hoštka

1. Text souhlasu

Ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů “), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

 

2. Jaké údaje budou zpracovány

– jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
– bydliště (ulice, č.p., město, PSČ, stát) nebo sídlo,
– datum narození,
– e-mailová adresa,
– telefonní číslo,
– číslo bankovního účtu,
– IP adresa

3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

3.1 Osobní údaje, kterými jsou:

o Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
o Bydliště (ulice, č.p., město, PSČ, stát) nebo sídlo,
o Datum narození,
o E-mailová adresa,
o Telefonní číslo,
o Číslo bankovního účtu,
o IP adresa

Bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

o Na základě smluvního vztahu, pro realizaci zakázky, dle právního titulu uzavření a plnění smlouvy.
o Pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce

4. Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 10 roků.

5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:
– Strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů

6. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování , jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat , aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách https://jarda-pilnaj.cz/kontakt nebo odesláním e-mailu na adresu gdpr@jarda-pilnaj.cz .

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování , včetně profilování , uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:
– strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

7. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.
Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Jarda Pilnaj

 

Kontakt:

Jarda Pilnaj
Pod nádražím 281, 411 72 Hoštka

Tel.: 601 590 318
Email: jardapilnaj@email.cz
ČÚ: 213837859/0600
IČO: 46029940, DIČ: CZ6503252426

FB: facebook.com/kulturapilnaj

Admin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis.

.

Sociální sítě

Related Post

  • [vc_row][vc_column][td_block_11 custom_title="WELLNESS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ" block_template_id="td_block_template_11" category_id="74" limit="15" ajax_pagination="infinite" border_color="#1e73be"][td_block_11 custom_title="WELLNESS FRANTIŠKOVY LÁZNĚ" block_template_id="td_block_template_11" category_id="72" limit="15" ajax_pagination="infinite" tdc_css="" border_color="#1e73be"][td_block_11 custom_title="WELLNESS KARLOVY…
    Číst více
  • [vc_row][vc_column][td_block_11 custom_title="WELLNESS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ" block_template_id="td_block_template_11" category_id="74" limit="15" ajax_pagination="infinite" tdc_css="" border_color="#1e73be"][/vc_column][/vc_row]
    Číst více
  • [vc_row][vc_column][td_block_11 custom_title="WELLNESS FRANTIŠKOVY LÁZNĚ" block_template_id="td_block_template_11" category_id="72" limit="15" ajax_pagination="infinite" tdc_css="" border_color="#1e73be"][/vc_column][/vc_row]
    Číst více