Nedělní nebe nad Vídní 6.10.2019 a památky. Vídeňská káva, sachr dort a šunka od kosti. Pojeďte s námi!